Bra bostäder och boende för äldre
1 deltagare
- +
= 5 900 kr / 5 900 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 2 februari

Antalet äldre ökar i Sverige. Behoven ökar av olika typer av service och stöd i det vanliga boendet men också av andra boendeformer. Välkommen till två dagar fyllda av fakta, inspiration och erfarenhetsbyte.

Få nya idéer

Konferensen vänder sig till dig som jobbar med boende för äldre oavsett om du kommer från bostadsföretag, kommun eller annan organisation. Du får del av goda exempel på vad som görs och av regeringsförslag på reformer som ska öka stödet i boendet för äldre.  Målet är att du ska få del av goda exempel och konkreta idéer till direkt nytta i din verksamhet.

Strategiska satsningar

Du får underlag för vilka strategiska satsningar som är viktiga och lönsamma. Du får del av resultaten från forskning om hälsovinster  och samhällsekonomiska vinster med trygghetsboende.  Du får veta hur utvecklingsläget ser ut i allmännyttan och kommunerna vad gäller olika typer av boende och stöd för äldre.

Innehåll

• Strategier med ett helhetsgrepp
• Förslag som förenklar stöd och service för äldre
• Nyproduktion som ger vinster för äldre
• Tickselbo trygghetsboende & stadsdelsutveckling i Gävle

Praktisk information

Datum och plats
20-21 februari i Stockholm
SABO, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
5 900 kronor för medlem
5 900 kronor för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 2 februari
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning
Vad ingår
Kaffe, luncher och middag
Målgrupp
Anställda inom kommuner, vd, ledningsgrupper, styrelser samt andra som arbetar med dessa frågor i bostadsföretagen
Skriv ut programmet
Bra bostäder och boende för äldre
Dag 1 – 20 februari
09:00
Kaffe och smörgås
09:45
Välkomna!
10:00
Med stadsdelen i fokus 

Stockholms Stad har fattat beslut om en långsiktigt plan för bättre boende och stöd för äldre. Utgångspunkten är att dagens mönster med kvarboende i stort sett kommer bestå.   I varje stadsdel ska bl.a. finnas seniorboende med aktivitetscenter.  Fler vård- och omsorgsboenden ska också byggas. Hur kommer strategin att utvecklas i olika stadsdelar?

Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd i Stockholm

10:30
Hur ser äldre på sin bostadssituation & vilka lärdomar finns?

Ta del av resultatet från en studie om hur äldre tänker om sin nuvarande hälsa, bostadssituation och förändringsbehov. Många vill bo kvar hemma så länge de kan men behovet av gemenskap och tillgänglig bostad är viktiga anledningar till att vilja flytta. Hur påverkar resultatet arbetet på er hemmaplan?

Ingrid Hjalmarsson, utredare, Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum

11:00
Bensträckare
11:15
Trygghetsboende eller inte - hur skiljer sig boendes hälsa och trivsel?

Det pratas mycket om vikten av trygghetsboende men vilka effekter går faktiskt att se? I aktuell forskning har äldres hälsa och livskvalitet undersökts för personer som bor i trygghetsboende jämfört med äldre som inte bor i denna boendeform. Resultat visar att det finns vinster.

Anders Sköldunger, dr. i medicinsk vetenskap och forskare vid Umeå Universitet

11:45
Boendet för äldre

Hur många olika former av tryggt boende för äldre finns idag hos allmännyttan? Vad planeras? I hur många fall finns olika typer av trygghetsvärdar? Andra tjänster? Hur finansieras det? Vilken samverkan finns mellan företag och kommun? Vad säger företagen om sina utmaningar? SABO har frågat alla medlemsföretag och presenterar här en sammanställd bild av läget och vad som behöver göras.

Ylva Sandström, expert boendefrågor, SABO

12:15
Lunch
13:15
Nyproduktion i Söderhamn – fullt uthyrt & utan nedskrivning

I Söderhamn tas ett samlat grepp för äldre och i oktober stod kv. Dallas färdigt, hälften av de boende är seniorer och lägenheterna var uthyrda redan ett år innan inflyttningen. Faxeholmens jobbar aktivt för att öka antalet smålägenheter och deras planer på ett nytt trygghetsboende har mötts av stort intresse från målgruppen. Ta del av deras erfarenheter av processerna, vikten av kommunikation, vilken roll företagets styrelse spelar och hur deras arbete gynnar äldre hyresgäster.

Anette Nord, marknadschef och Urban Wigren, ordförande (s), Faxeholmen AB

14:15
Kaffe
14:45
Förslag på ny särskild boendeform. Förslag om tjänster utan biståndsbedömning

I en delrapport till statens utredning om morgondagens äldreomsorg föreslås att bistånd ska kunna ges till en ny särskild boendeform som liknar dagens trygghetsboende. Ett annat förslag handlar om att kommunen ska kunna erbjuda enklare service, tjänster och hemtjänst utan biståndsbedömning. SKL är positiva till förslagen – hur resonerar de? Vilka nya möjligheter kan det innebära för allmännyttan?

Greger Bengtsson, samordnare, avdelningen för vård och omsorg, SKL

15:45
Summering av dagen
16:00
Avslut
18:30
Middag
Dag 2 – 21 februari
Trygghetsboendet Tickselbo och stadsdelsutveckling i Sätra – ett utvecklingscase
08:30
Inledning

Stadsdelen Sätra i Gävle byggdes i början av 60-talet och nu åldras både invånare och fastigheter. Utvecklingen kan belysas ur olika perspektiv. Trygghetsboendet Tickselbo som är mycket uppskattat tillkom genom en ombyggnad av en fastighet som ägs av Gavlegårdarna och har varit igång ca tre år. Fastigheten ligger vägg i vägg med stadsdelscentret. Hela stadsdelen lever och nätverket Sätra Senior samordnar föreningar och grupper, med och för äldre i stadsdelen. När Gavlegårdarna renoverar gör man tillgänglighetsförbättringar.

https://www.gavlegardarna.se/sv/Kampanjer/tickselbo/tickselbo_start/Om_tickselbo/

08:50
Visionen – ett tryggt boende med guldkant på tillvaron

Med insikten om ett åldrande Sätra formulerade några tongivande personer en vision om trygghetsboendet Tickselbo. Vilka ledstjärnor formade strategin? Vilka erfarenheter kan förmedlas till andra bostadsföretag och kommuner?

Hans Helmersson, projektledare kommunledningskansliet, och f.d. anställd på Gavlegårdarna, Kerstin Weivert, utvecklingschef omvårdnad, Gävle kommun

09:30
Kaffe
09:50
Fastigheten

Hur gjordes ombyggnaden av en hyresfastighet till ett trygghetsboende? Vilka lokaler tillkom? Hur ser plus och minus ut i fastighetsekonomin? Är förvaltningen av Tickselbo annorlunda jämfört med Gavlegårdarnas seniorboenden eller andra lägenheter?

Lars Bergmark, affärsutvecklare, AB Gavlegårdarna

10:15
Personalen som gör skillnad

Personalen på Tickselbo engagerar och ger stöd till olika aktiviteter. De är mycket uppskattade. Samma personer som drog igång verksamheten jobbar aktivt i dag. Vilka var ledstjärnorna då? Är de likadana några år senare? Vilka är seniorerna som bor på Tickselbo idag? Hur går jobbet till och vad gör personalen?

Annika Snäll och Carina Karlsson, aktivitetshandledare, anställda av Gävle kommun

10:45
Bensträckare
11:00
Vilka är vinnarna och vinsterna?

Trygghetsboendet drevs de första åren i projektform och inför frågorna om en permanentning engagerade kommunen konsultföretaget PwC för att göra en utvärdering. Resultatet visar att Tickselbo ger ett samhällsekonomiskt plus och att personalen får stor uppskattning. I juni 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att ge permanent driftsstöd till personalkostnaden och att samma möjlighet ska finnas för andra fastighetsägare som vill erbjuda trygghetsboende.

Medverkande från PwC

11:30
Summering av förmiddagen
12:00
Avslut & lunch
Dag 1 – 20 februari
09:00
Kaffe och smörgås
09:45
Välkomna!
10:00
Med stadsdelen i fokus 

Stockholms Stad har fattat beslut om en långsiktigt plan för bättre boende och stöd för äldre. Utgångspunkten är att dagens mönster med kvarboende i stort sett kommer bestå.   I varje stadsdel ska bl.a. finnas seniorboende med aktivitetscenter.  Fler vård- och omsorgsboenden ska också byggas. Hur kommer strategin att utvecklas i olika stadsdelar?

Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd i Stockholm

10:30
Hur ser äldre på sin bostadssituation & vilka lärdomar finns?

Ta del av resultatet från en studie om hur äldre tänker om sin nuvarande hälsa, bostadssituation och förändringsbehov. Många vill bo kvar hemma så länge de kan men behovet av gemenskap och tillgänglig bostad är viktiga anledningar till att vilja flytta. Hur påverkar resultatet arbetet på er hemmaplan?

Ingrid Hjalmarsson, utredare, Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum

11:00
Bensträckare
11:15
Trygghetsboende eller inte - hur skiljer sig boendes hälsa och trivsel?

Det pratas mycket om vikten av trygghetsboende men vilka effekter går faktiskt att se? I aktuell forskning har äldres hälsa och livskvalitet undersökts för personer som bor i trygghetsboende jämfört med äldre som inte bor i denna boendeform. Resultat visar att det finns vinster.

Anders Sköldunger, dr. i medicinsk vetenskap och forskare vid Umeå Universitet

11:45
Boendet för äldre

Hur många olika former av tryggt boende för äldre finns idag hos allmännyttan? Vad planeras? I hur många fall finns olika typer av trygghetsvärdar? Andra tjänster? Hur finansieras det? Vilken samverkan finns mellan företag och kommun? Vad säger företagen om sina utmaningar? SABO har frågat alla medlemsföretag och presenterar här en sammanställd bild av läget och vad som behöver göras.

Ylva Sandström, expert boendefrågor, SABO

12:15
Lunch
13:15
Nyproduktion i Söderhamn – fullt uthyrt & utan nedskrivning

I Söderhamn tas ett samlat grepp för äldre och i oktober stod kv. Dallas färdigt, hälften av de boende är seniorer och lägenheterna var uthyrda redan ett år innan inflyttningen. Faxeholmens jobbar aktivt för att öka antalet smålägenheter och deras planer på ett nytt trygghetsboende har mötts av stort intresse från målgruppen. Ta del av deras erfarenheter av processerna, vikten av kommunikation, vilken roll företagets styrelse spelar och hur deras arbete gynnar äldre hyresgäster.

Anette Nord, marknadschef och Urban Wigren, ordförande (s), Faxeholmen AB

14:15
Kaffe
14:45
Förslag på ny särskild boendeform. Förslag om tjänster utan biståndsbedömning

I en delrapport till statens utredning om morgondagens äldreomsorg föreslås att bistånd ska kunna ges till en ny särskild boendeform som liknar dagens trygghetsboende. Ett annat förslag handlar om att kommunen ska kunna erbjuda enklare service, tjänster och hemtjänst utan biståndsbedömning. SKL är positiva till förslagen – hur resonerar de? Vilka nya möjligheter kan det innebära för allmännyttan?

Greger Bengtsson, samordnare, avdelningen för vård och omsorg, SKL

15:45
Summering av dagen
16:00
Avslut
18:30
Middag
Dag 2 – 21 februari
Trygghetsboendet Tickselbo och stadsdelsutveckling i Sätra – ett utvecklingscase
08:30
Inledning

Stadsdelen Sätra i Gävle byggdes i början av 60-talet och nu åldras både invånare och fastigheter. Utvecklingen kan belysas ur olika perspektiv. Trygghetsboendet Tickselbo som är mycket uppskattat tillkom genom en ombyggnad av en fastighet som ägs av Gavlegårdarna och har varit igång ca tre år. Fastigheten ligger vägg i vägg med stadsdelscentret. Hela stadsdelen lever och nätverket Sätra Senior samordnar föreningar och grupper, med och för äldre i stadsdelen. När Gavlegårdarna renoverar gör man tillgänglighetsförbättringar.

https://www.gavlegardarna.se/sv/Kampanjer/tickselbo/tickselbo_start/Om_tickselbo/

08:50
Visionen – ett tryggt boende med guldkant på tillvaron

Med insikten om ett åldrande Sätra formulerade några tongivande personer en vision om trygghetsboendet Tickselbo. Vilka ledstjärnor formade strategin? Vilka erfarenheter kan förmedlas till andra bostadsföretag och kommuner?

Hans Helmersson, projektledare kommunledningskansliet, och f.d. anställd på Gavlegårdarna, Kerstin Weivert, utvecklingschef omvårdnad, Gävle kommun

09:30
Kaffe
09:50
Fastigheten

Hur gjordes ombyggnaden av en hyresfastighet till ett trygghetsboende? Vilka lokaler tillkom? Hur ser plus och minus ut i fastighetsekonomin? Är förvaltningen av Tickselbo annorlunda jämfört med Gavlegårdarnas seniorboenden eller andra lägenheter?

Lars Bergmark, affärsutvecklare, AB Gavlegårdarna

10:15
Personalen som gör skillnad

Personalen på Tickselbo engagerar och ger stöd till olika aktiviteter. De är mycket uppskattade. Samma personer som drog igång verksamheten jobbar aktivt i dag. Vilka var ledstjärnorna då? Är de likadana några år senare? Vilka är seniorerna som bor på Tickselbo idag? Hur går jobbet till och vad gör personalen?

Annika Snäll och Carina Karlsson, aktivitetshandledare, anställda av Gävle kommun

10:45
Bensträckare
11:00
Vilka är vinnarna och vinsterna?

Trygghetsboendet drevs de första åren i projektform och inför frågorna om en permanentning engagerade kommunen konsultföretaget PwC för att göra en utvärdering. Resultatet visar att Tickselbo ger ett samhällsekonomiskt plus och att personalen får stor uppskattning. I juni 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att ge permanent driftsstöd till personalkostnaden och att samma möjlighet ska finnas för andra fastighetsägare som vill erbjuda trygghetsboende.

Medverkande från PwC

11:30
Summering av förmiddagen
12:00
Avslut & lunch

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Mitt i Stockholm, där storstadens hjärta bultar som allra hårdast, har Scandic öppnat ett nytt signaturhotell för urbana upptäckare. Downtown Camper har promenadavstånd till Centralstationen men även till shopping, restauranger, utflykter, parker och kulturevenemang. Detta är den ultimata basen för upptäcktsresan i storstaden.

Besök deras hemsida.

Visa karta.

Freys Hotel

Välkommen till Freys Hotel, ett charmigt familjeägt hotell. Vårt flaggskepp, med 127 personligt inredda rum har ett fantastiskt läge i hjärtat av Stockholm nära Centralstationen. Ett perfekt utgångsläge för din Stockholmsvistelse! Miljömärkt hotell med Green Key.

Besök deras hemsida.

Visa karta.

Elite Hotel Adlon

Elite Hotel Adlon är beläget på Vasagatan i centrala Stockholm. Byggnaden är i nyklassicistisk stil och härstammar från år 1884. Det anrika hotellet rymmer i dag 111 hotellrum, tre välutrustade mötesrum samt den trevliga restaurangen Kött- & Fiskbaren. Snett över gatan hittar ni även gastropuben The Bishops Arms. Här bor du på bästa läge med ett bekvämt gångavstånd till Stockholms centralstation och Arlanda Express.

Besök deras hemsida.

Visa karta.

Kontakt

placeholder+image
Ylva Sandström
Ylva Sandström är expert inom boendefrågor.
placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar