Ekonomi- och hyresdagarna 2018
Göteborg 3- 4 oktober
Stockholm 17-18 oktober
1 deltagare
- +
= 6 400 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 4 september

Ekonomi- och hyresdagarna är ett forum för möten och erfarenhetsutbyten mellan kollegor i branschen och för uppdatering och fördjupning i aktuella frågor.

Utvecklingen i samhället går fort och det är avgörande att hålla sig uppdaterad. Ekonomi- och hyresdagar är ett forum för möten och erfarenhetsutbyten mellan kollegor i branschen samtidigt som du får fördjupa dig i högaktuella frågor.

Den uppskattade konferensen genomförs i Göteborg 3–4 okt oktober och i Stockholm 17–18 oktober. Välj själv vilka datum som passar bäst för dig.

Under konferensens första dag ligger fokus på ekonomisk statistik, aktuella skatte-, redovisnings- och finansieringsfrågor samt nedskrivningar.

Konferensen andra dag får du bästa förutsättningar för att lyckas i kommande hyresförhandlingar. Du får inblick i en process för att bestämma struktur och sätta ramar för hyresförhandlingen.

Praktisk information

Datum och plats
3- 4 oktober i Göteborg
Pris
6 400 kronor för medlem
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 4 september
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Medverkande

Susanna Höglund
Arbetar sedan maj 2017 på SABO som enhetschef. Susanna har tidigare arbetat som controller inom Stockholms stad och då närmast på Stockholms Stadshus AB med ägarstyrning, verksamhetsutveckling och uppföljning. Har tidigare erfarenheter som konsult inom marknadsanalys med uppdrag över hela landet. Susanna är civilingenjör med inriktning fastighetsekonomi.
Peter Wallberg
Ekonom med fokus på skatte- och redovisningsfrågor.
Thorbjörn Nilsen
Arbetar sedan 2007 på SABO. Delar tiden mellan medlemsföretagens ekonomifrågor inom ramen för enheten för ekonomi & juridik.Har tidigare arbetat 15 år som ekonomichef för olika fastighetsföretag.
Maria Gabrielsson
Arbetar sedan hösten 2009 på SABO med allt som rör finansiering av kommunala fastighetsbolag.Har tidigare arbetat på Stockholmshem i 13 år som finanschef.
Maria Österlind
Jurist och arbetar sedan början av 2018 på SABO med allt som rör hyror, exempelvis hyresförhandlingar, presumtionshyra och systematisk hyressättning. Har tidigare arbetat på Fastighetsägarna Mittnord och Hyresnämnden i Stockholm.
Bo Nordlund
Tekn dr. Redovisnings- och värderingsspecialist inom fastighetsområdet. Bo är verksam på KTH (f.n. 20 %) och i egna bolaget BREC- Bo Nordlund REC AB och har tidigare bl.a. varit verksam som auktoriserad revisor och fastighetsanalytiker på bank.
Hans Lind
Lars-Johan Åge
Stig-Björn Ljunggren
Thomas Sundén
Sustainable Innovation är en icke vinstdrivande forskningspart som driver utvecklingsprojekt för ett energi- och resurseffektivt samhälle. Fokus är marknadsnära och innovativa lösningar inom mobilitet, bebyggelse och energisystem. Vi drivs av att praktiskt utveckla, demonstrera, kommersialisera och sprida hållbara lösningar i näringslivet och samhället.
Marie Thelander Dellhag
Ingemar Rindstig
Skriv ut programmet
Ekonomi- och hyresdagarna 2018
Dag 1 – 3 oktober
09:30
Frukost med experterna

Träffa SABOs experter i ekonomi, finans och hyresfrågor på en frukost och ta chansen att ställa frågor.

10:00
SABO-företagens ekonomi

– redovisning och analys av den ekonomiska statistiken för 2017

Thorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, SABO
10:40
Omvärldsanalys

– vilka konsekvenser för bostadsmarknaden får valresultatet?

Stig-Björn Ljunggren, Statsvetare och politisk kommentator
11:20
Bidragsfinansiera ert projekt
12:00
Lunch
13:00
Digitaliserad ekonomistyrning
13:45
Alternativa synsätt och modeller för redovisning

– forskningsprojekt om fastighetsvärdering

Bo Nordlund, BRECHans Lind, Professor fastighetsekonomi
14:30
Kaffe
15:00
Aktuella skatte- och redovisningsfrågor

– begränsning av ränteavdrag, paketering, finansiell leasing,  mm

Peter Wallberg, Expert skatt & redovisning, SABOIngemar Rindstig, Ernst & Young AB
15:50
Investeringsstödet

– lägesrapport, regeltillämpning mm

Thorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, SABO
16:20
Frågestund

Susanna Höglund, Maria Gabrielsson, Thorbjörn Nilsen och Peter Wallberg, SABO

17:00
Dagen slut
18:30
Gemensam middag
Dag 2 – 4 oktober
08:30

Kaffe och smörgås för nya deltagare

09:00
Analys av årets hyresförhandlingar
10:00
Kaffe
10:30
VD-gruppens förslag och HMK-digitalisering
12:00
Lunch
13:00
Panelsamtal om systematisk hyressättning / e-learningprojektet
14:30
Kaffe
15:00
Lyckas i kommunikation - Vinnaren förlorar

Oavsett om det är en diskussion hemma vid köksbordet, en affärsförhandling eller ett gisslandrama, så är hemligheten för att få till en lyckad lösning densamma. På ett lättmottagligt sätt och med en enkel, tydlig och användbar modell presenterar Lars-Johan det komplexa i en förhandlingssituation. I föreläsningen ”Vinnaren förlorar” ger han dig nycklar för framgångsrik kommunikation och förhandling – för att nå dina mål och bästa möjliga resultat.

Lars-Johan Åge är ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm och utbildad i förhandling på Harvard Law School. Han har arbetat med FBIs gisslanförhandlare och svenska polisens insatsstyrka. Han har också analyserat mönster hos världens bästa förhandlare inom gisslansituationer, affärer och diplomati. Lars-Johan är författare till boken ”Konsten att göra affärer” och listad i Dagens Industri som en av Sveriges populäraste föreläsare. Dessutom är han nominerad till ”Årets talare 2016”. Hans vetenskapliga modell är accepterad och publicerad i den internationella tidskriften Journal of Business and Industrial Marketing.

16:00
Konferensen slut
Dag 1 – 3 oktober
09:30
Frukost med experterna

Träffa SABOs experter i ekonomi, finans och hyresfrågor på en frukost och ta chansen att ställa frågor.

10:00
SABO-företagens ekonomi

– redovisning och analys av den ekonomiska statistiken för 2017

10:40
Omvärldsanalys

– vilka konsekvenser för bostadsmarknaden får valresultatet?

11:20
Bidragsfinansiera ert projekt

– hur gör man?

12:00
Lunch
13:00
Digitaliserad ekonomistyrning

– exempel från verkligheten

13:45
Alternativa synsätt och modeller för redovisning

– forskningsprojekt om fastighetsvärdering

14:30
Kaffe
15:00
Aktuella skatte- och redovisningsfrågor

– begränsning av ränteavdrag, paketering, finansiell leasing,  mm

15:50
Investeringsstödet

– lägesrapport, regeltillämpning mm

16:20
Frågestund

Susanna Höglund, Maria Gabrielsson, Thorbjörn Nilsen och Peter Wallberg, SABO

17:00
Dagen slut
18:30
Gemensam middag
Dag 2 – 4 oktober
08:30

Kaffe och smörgås för nya deltagare

09:00
Analys av årets hyresförhandlingar
10:00
Kaffe
10:30
VD-gruppens förslag och HMK-digitalisering
12:00
Lunch
13:00
Panelsamtal om systematisk hyressättning / e-learningprojektet
14:30
Kaffe
15:00
Lyckas i kommunikation - Vinnaren förlorar

Oavsett om det är en diskussion hemma vid köksbordet, en affärsförhandling eller ett gisslandrama, så är hemligheten för att få till en lyckad lösning densamma. På ett lättmottagligt sätt och med en enkel, tydlig och användbar modell presenterar Lars-Johan det komplexa i en förhandlingssituation. I föreläsningen ”Vinnaren förlorar” ger han dig nycklar för framgångsrik kommunikation och förhandling – för att nå dina mål och bästa möjliga resultat.

Lars-Johan Åge är ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm och utbildad i förhandling på Harvard Law School. Han har arbetat med FBIs gisslanförhandlare och svenska polisens insatsstyrka. Han har också analyserat mönster hos världens bästa förhandlare inom gisslansituationer, affärer och diplomati. Lars-Johan är författare till boken ”Konsten att göra affärer” och listad i Dagens Industri som en av Sveriges populäraste föreläsare. Dessutom är han nominerad till ”Årets talare 2016”. Hans vetenskapliga modell är accepterad och publicerad i den internationella tidskriften Journal of Business and Industrial Marketing.

Lars-Johan Åge, Ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm
16:00
Konferensen slut

Kontakt

placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar