Hållbart byggande med stöd av ekosystemtjänster
Stockholm 4 april
1 deltagare
- +
= 2 400 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 7 mars

Hållbart byggande med stöd av ekosystemtjänster

Lär dig av framtidens utmaningar – att bygga så att vi klarar ett förändrat klimat. Klimatförändringar och förtätning ställer stora krav på utformning av framtidens bostadsområden.  I tätbebyggda områden ska marken räcka till fler funktioner, både till transporter och till gröna områden. Ökad nederbörd kräver en förändrad dagvattenhantering – men även det kan också uppstå längre perioder med torka.

För att möta dessa utmaningar behövs mer kunskap och nya arbetssätt. Att använda sig av ekosystemtjänster kan vara en del av lösningen. Vi kommer att göra studiebesök i Norra Djurgårdsstaden där man har använt sig av ekosystemtjänster för att bidra till en god livsmiljö för de boende, samtidigt som man har gjort klimatanpassningar för att klara ett förändrat klimat.

Ekosystemtjänster kommer att presenteras två perspektiv– stadens krav för stadsutveckling och främjande av ekosystemtjänster och fastighetsägarnas lösningar. Under eftermiddagen blir det en guidad visning av lösningarna i Norra Djurgårdsstaden. Vi kommer att åka gemensamt i buss till Norra Djurgårdsstaden och promenera runt i området. Området är delvis kuperat och det finns trappor i området. Vi åker tunnelbana tillbaka till Centralen när dagen avslutas.

Praktisk information

Datum och plats
4 april i Stockholm
SABO, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
2 400 kronor för medlem
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 7 mars
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Skriv ut programmet
Hållbart byggande med stöd av ekosystemtjänster
Dag 1 – 4 april
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Inledning av dagen och presentation av deltagare och medverkande

Patrizia Finessi, SABO

11:00
Ekosystemtjänster i projektering och drift

Linda Gyllroth, projektledare, Anne Heino, mark- och utemiljöspecialist på Stockholmshem och Johanna Wikander, Miljöchef, Stockholmshem 

12:00
Lunch
13:00
Studiebesök Norra Djurgårdsstaden

Buss till Norra Djurgårdsstaden med guidning i bussen och på plats. Planering, ekologi-och dagvattenstrategier och parkplanering, dagvattenlösningar, biokoljordar, fördröjningsytor, vegetation mm. Kaffe kommer att serveras under eftermiddagen.
Guide: Gösta Olsson, Landskapsarkitekt AB

16:30
Avslut

Vi lämnar Norra Djurgårdsstaden. Avfärd sker med kollektivtrafik

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

SABO har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum.
Detta hotell ligger även väldigt nära SABOs kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

SABO har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

SABO har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Patrizia Finessi
Patrizia Finessi är expert på miljöfrågor.
placeholder+image
EvaHanna Wittrin
EvaHanna Wittrin är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser, samt programansvarig för Allmännyttans traineeprogram.

Relaterade utbildningar