Entreprenadrätt 2
Stockholm 28 maj
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 15 maj

Fördjupade kunskaper

Utbildningen har sin tyngdpunkt i en fördjupad genomgång av vissa frågor i byggbranschens mest frekvent förekommande standardavtal, AB 04 och ABT 06. Under utbildningen avhandlas bland annat partnering- och samverkansupplägg samt incitament och löpande räkning. Under dagen diskuteras hur sådana avtalsvillkor bör utformas för att avtalsuppläggen ska fungera bra.

Rättspraxis

Utbildningen belyser rättspraxis. Redovisningen av rättspraxis knyts ihop med gruppuppgifter där deltagarna får möjlighet att utifrån verkliga fall diskutera och analysera entreprenadjuridiska problem. Utbildningen ger även en överblick över aktuella juridiska frågor inom byggbranschen.
Utbildningens syfte är ge deltagaren fördjupade kunskaper inom entreprenadjuridiken. Det är således en fördel att ha någon kännedom om AB och ABT.

Utbildningen går även att få företagsförlagd. Kontakta Petra Bondesson för mer information.

Praktisk information

Datum och plats
28 maj i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
4 600 kronor för medlem
6 500 kronor för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 15 maj
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Medverkande

Peter Degerfeldt
Peter arbetar uteslutande med frågeställningar, rådgivning och tvister med anknytning till byggbranschen och standardavtalen. Peter är erfaren föredragshållare inom ämnesområdet för såväl andra jurister som aktörerna inom byggbranschen.
Skriv ut programmet
Entreprenadrätt 2
Dag 1 – 28 maj
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Inventering och översikt över relevant lagstiftning

Lagstiftning saknas på entreprenadområdet. Högsta Domstolen har dock i flera domar pekat på att viss lagstiftning har intresse vid tolkning av byggbranschens standardavtal. Det är därför en stor fördel av att åtminstone viss kännedom om övrig lagstiftning och dess inflytande vid tolkning av AB/ABT. Vi går igenom avtalslagen, köplagen, preskriptionslagen, skadeståndslagen m m.

09:35
Revidering av AB/ABT

Byggandets Kontraktskommitté har beslutat att inleda ett revideringsarbete av byggbranschens standardavtal mot bakgrund av dels HD:s domar, dels visst missnöje på entreprenörssidan med beställarnas många ändringar av AB/ABT. Det är av intresse att få del av de ”senaste” diskussionerna ang detta och om inte annat för att ”rensa” upp i egna AF delar etc.

10:15
Begreppen partnering, samverkan och anknutna avtalsvillkor och incitament

Partnering och samverkan är högaktuellt. ”Avtalsformerna” syftar till att minska parternas (beställare/entreprenör) tvister. Många gånger avtalas ändå – med rätta! – ändå om ABT i partneringuppläggen. Det kan dock vara motiverat med avsteg och förändringar av vissa bestämmelser i ABT vid partnering och samverkan. Vidare baseras många partneringupplägg på ersättningsformen löpande räkning med incitament. Diskussion om hur sådana avtalsvillkor bör se ut är därför av intresse.

11:15
Paus
11:30
Genomgång av upphandling av entreprenör på löpande räkning

Löpande räkning är alltid omdiskuterat. Eftersom det egentligen är entreprenören som har hela prissättningen i sin hand och beställaren kan ha svårt att överblicka slutpriset är det av vikt att utforma dels avtalsvillkoren så korrekt och precist som möjligt, dels ha förberett en mötesorganisation för att förutsägbarheten ska öka för beställaren. Vidare är det av vikt för beställaren att förstå ersättningsformen och vilka rimliga invändningar beställaren kan göra vid oenighet om ersättningen.

12:30
Lunch
13:30
Rättspraxis samt aktuella juridiska frågor inom byggbranschen

Deltagarna får här möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom grupparbete med anknytning till verkliga rättsfall där genomgång sker med anknytning till domar som avgjorts i olika typer av rättegångar.

15:00
Kaffe
15:30
Forts. Rättspraxis samt aktuella juridiska frågor inom byggbranschen
16:30
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar