Finansiering och risker
Stockholm 9 april 2019
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 11 mars

Första steget i SABOs Finansutbildning riktar sig till dig som är ny inom finansområdet eller för dig som behöver uppdatera dina kunskaper. Här får du praktisk kunskap och de verktyg du behöver för att kunna sköta finansieringen i ett fastighetsbolag.

Fastighetsfinansiering har blivit allt mer komplext, minusränta, Basel 3 och 4 och annan lagstiftning är bara några exempel som fördyrar och försvårar upplåningen. Under det här steget studerar vi olika finansieringskällor och finansiella risker. Med negativa räntor är det viktigt att vara extra uppmärksam eftersom bankerna hanterar detta olika. Vi diskuterar vad som är viktigt att tänka på vid jämförelse av offerter vid låneförfrågan. Vi kommer även gå igenom olika räntebegrepp och viktig terminologi.

Case

Ett bostadsbolag och en kommun med internbank kommer att utgöra konkreta exempel när vi analyserar hur de arbetar med sina finansiella risker.

SABOs finansutbildning

Steg 2 – Ränteriskhantering på olika sätt, då fördjupar vi oss i hur vi kan arbeta aktivt med ränterisken i praktiken. Steg 2 i utbildningen ligger dagen efter steg 1 för att du ska kunna medverka på båda vid samma tillfälle, om du önskar det.

Steg 3 – Kapitalmarknadsfinansiering, allt fler låntagare vill ha flera finansieringskällor och motparter för att minska refinansieringsrisken. Under dagen går vi igenom banklån, direktlån och lån via kapitalmarknaden. Genom att ge ut egna certifikat och obligationer på kapitalmarknaden kan man idag erhålla mycket attraktiva villkor. Vi kommer fördjupa oss i emissionsprocessen och vad som krävs före och hur man vårdar sitt låneprogram när det väl är på plats.

SABOs finansutbildning är uppdelad i tre steg för att du ska kunna anpassa den efter din kunskap och de utmaningar du står inför. I tider när många bostadsbolag behöver bygga och låna pengar är det extra viktigt att hålla koll på finanserna. För vad händer om räntan stiger samtidigt som lånestocken behöver expanderas kraftigt?

Praktisk information

Datum och plats
9 april 2019 i Stockholm
SABO, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
4 600 kronor för medlem
6 500 kronor för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 11 mars
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe och lunch samt dokumentation.

Medverkande

Heléne Rasmussen Anderberg
Heléne har 20 års arbetslivserfarenhet från bankbranschen och tradingverksamhet.Sedan 2009 har hon eget företag och bedriver finansiell utbildningsverksamhet för banker, börsnoterade och onoterade bolag och den offentliga sektorn.
Maria Gabrielsson
Arbetar sedan hösten 2009 på SABO med allt som rör finansiering av kommunala fastighetsbolag.Har tidigare arbetat på Stockholmshem i 13 år som finanschef.
Skriv ut programmet
Finansiering och risker
Dag 1 – 9 april
09:00
Samling med kaffe och smörgås
09:30
Finanskrisen och dess påverkan på Sverige
10:00
Vad är räntemarknaden och olika finansieringskällor?
10:45
Bensträckare
11:00
Vad innebär olika finansiella risker och olika räntebegrepp?
12:15
Lunch
13:15
Bilaterala banklån i olika former

Hur går offertförfrågan till? Vad skall man tänka på?

14:15
Kaffe
14:30
Utvärdering av offerter

Praktikfall med inblick i policyfrågor & hantering av risker

16:30
Uppsummering med frågestund
17:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

SABO har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum.
Detta hotell ligger även väldigt nära SABOs kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

SABO har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

SABO har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Scandic Continental

SABO har avtal med Scandic hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Maria Gabrielsson
Maria Gabrielsson är expert på finansiering.
placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar