Ränteriskhantering på olika sätt
Stockholm 10 april 2019
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 12 mars

Många bostadsföretag står inför enorma investeringar de kommande åren vilket gör att hanteringen av ränterisken blir en mycket viktig strategisk fråga. Här djupdyker vi i effekterna av stigande och sjunkande räntor.

Oavsett hur det aktuella ränteläget ser ut och vilken räntetro du har så behövs en strategi för ränteriskhanteringen. Ränteswappar och räntetak kan vara en del av er strategi men hur fungerar det i praktiken? Hur gör andra? Du behöver fundera på vilken ränterisk bolaget kan ta när ett lån ska tas upp eller omsättas.

Uppgång och nedgång

Vid en ränteuppgång kan vi skydda oss mot en räntehöjning och vid en räntenedgång vill vi gärna vara flexibla och få en lägre räntekostnad. Tyvärr medför minusräntor flera oönskade effekter om man har rörlig ränta. Det beror på att de traditionella verktygen som normalt skyddar mot ränterisk inte längre fungerar. Under utbildningen kommer vi att reda ut hur detta hänger ihop.

Case

Du lär dig om ränteswappar, räntetak, räntegolv och dess fördelar och nackdelar. Dessutom kommer vi se på hur dessa fungerar under normala ränteförhållanden och hur de fungerar i dagens räntemiljö med negativa räntor. Praktikfallen från utbildningens första steg återkommer även i steg 2 och vi kommer att se på hur de väljer att hantera sin ränterisk.

SABOs finansutbildning steg 2 ligger dagen efter steg 1 Finansiering och risker för att du ska kunna gå båda stegen vid samma tillfälle, om du önskar. Du kommer att få mycket bra förutsättningar för att kunna arbeta med aktiv skuldförvaltning. Det är särskilt angeläget när ni ska utöka lånestocken till följd av ökade kostnader för nyproduktion och renovering.

Steg 3 – Kapitalmarknadsfinansiering, allt fler låntagare vill ha flera finansieringskällor och motparter för att minska refinansieringsrisken. Under dagen går vi igenom banklån, direktlån och lån via kapitalmarknaden. Genom att ge ut egna certifikat och obligationer på kapitalmarknaden kan man idag erhålla mycket attraktiva villkor. Vi kommer fördjupa oss i emissionsprocessen och vad som krävs före och hur man vårdar sitt låneprogram när det väl är på plats.

SABOs finansutbildning är uppdelad i tre steg för att du ska kunna anpassa den efter din kunskap och de utmaningar du står inför. I tider när många bostadsbolag behöver bygga och låna pengar är det extra viktigt att hålla koll på finanserna. För vad händer om räntan stiger samtidigt som lånestocken behöver expanderas kraftigt?

 

 

Praktisk information

Datum och plats
10 april 2019 i Stockholm
SABO, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
4 600 kronor för medlem
6 500 kronor för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 12 mars
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Medverkande

Heléne Rasmussen Anderberg
Heléne har 20 års arbetslivserfarenhet från bankbranschen och tradingverksamhet.Sedan 2009 har hon eget företag och bedriver finansiell utbildningsverksamhet för banker, börsnoterade och onoterade bolag och den offentliga sektorn.
Skriv ut programmet
Ränteriskhantering på olika sätt
Dag 1 – 10 april
09:00
Samling med kaffe och smörgås
09:15
Vad innebär ränterisk i olika sammanhang?

Olika räntebegrepp och olika ränterisk för olika räntebindningstider

10:30
Bensträckare
10:45
Hur binder man ränta med ränteswap? Risker med swap?

Exempel både med positiv STIBOR och med negativ STIBOR

12:00
Lunch
13:00
Hur fungerar räntetak och räntegolv?
14:15
Kaffe
14:45
Praktikfall med inblick i policy för ränteriskhantering

Fördjupning av praktikfallen i steg 1 (Finansiering och risker)

16:00
Uppsummering med frågestund
16:30
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

SABO har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum.
Detta hotell ligger även väldigt nära SABOs kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

SABO har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

SABO har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Scandic Grand Central

SABO har avtal med Scandic hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

Hotel C Stockholm

SABO har avtal med Nordic Choice vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

Scandic Continental

SABO har avtal med Scandic hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Nordic Light Hotel

SABO har avtal med Nordic Choice vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

 

Kontakt

placeholder+image
Maria Gabrielsson
Maria Gabrielsson är expert på finansiering.
placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar