Ränteriskhantering på olika sätt
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Få platser kvar

Många bostadsföretag står inför enorma investeringar de kommande åren vilket gör att hanteringen av ränterisken blir en mycket viktig strategisk fråga.
Här djupdyker vi i effekterna av stigande och sjunkande räntor och olika sätt att tänka på när man arbetar med ränteriskhantering.

Oavsett hur det aktuella ränteläget ser ut och vilken räntetro du har så behövs en strategi för ränteriskhanteringen.
Det gäller även pengar som placeras på kort och lång sikt. Överskottslikviditet är en risk i en räntemiljö med negativa räntor.
Vi går igenom varför och ger exempel på hur man kan tänka när man fattar placeringsbeslut.

Riksbanken har höjt reporäntan och många låntagare funderar på att binda ränta men samtidigt är den rörliga räntan fortfarande låg.
Ränteswappar, räntetak och räntegolv kan vara en del av er räntestrategi men hur fungerar det i praktiken? Hur gör andra?
Du behöver fundera på vilken ränterisk bolaget kan ta när ett lån ska tas upp eller omsättas.

Ränteuppgång och nedgång

Bunden ränta är ett skydd mot ränteuppgång men vid räntenedgång vill vi gärna vara flexibla och få en lägre räntekostnad.

– Ska man binda låneräntan eller använda ränteswap?
– Är det vettigt att ha rörlig ränta med eller utan räntetak?

Kunskaper om olika alternativ ger fler valmöjligheter men tyvärr medför minusräntor flera oönskade effekter.
Under utbildningen kommer vi att reda ut hur detta hänger ihop. Du lär dig hur ränteswap, tak och golv fungerar både i dagens räntemiljö och
under normala marknadsförhållanden utan negativa räntor. Vi går igenom dess fördelar och nackdelar.

En räntestrategi kan vara mindre bra på kort sikt men lyckad på längre sikt och vi förklara varför.

Case

Praktikfallen från utbildningens första steg återkommer även i steg 2 och vi kommer att se på hur de väljer att hantera sin ränterisk.

SABOs finansutbildning steg 2 ligger dagen efter steg 1 Finansiering och risker för att du ska kunna gå båda stegen vid samma tillfälle, om du önskar. Du kommer att få mycket bra förutsättningar för att kunna arbeta med aktiv skuldförvaltning. Det är särskilt angeläget när ni ska utöka lånestocken till följd av ökade kostnader för nyproduktion och renovering.

SABOs finansutbildning är uppdelad i tre steg för att du ska kunna anpassa den efter din kunskap och de utmaningar du står inför. I tider när många bostadsbolag behöver bygga och låna pengar är det extra viktigt att hålla koll på finanserna. För vad händer om räntan stiger samtidigt som lånestocken behöver expanderas kraftigt?

 

 

Praktisk information

Datum och plats
10 april i Stockholm
SABO, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
4 600 kronor för medlem
6 500 kronor för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 27 mars
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Medverkande

Heléne Rasmussen Anderberg
Heléne har 20 års arbetslivserfarenhet från bankbranschen och tradingverksamhet.Sedan 2009 har hon eget företag och bedriver finansiell utbildningsverksamhet för banker, börsnoterade och onoterade bolag och den offentliga sektorn.
Skriv ut programmet
Ränteriskhantering på olika sätt
Dag 1 – 10 april
09:00
Kaffe och smörgås
09:15
Ränterisken när man placerar pengar

Olika räntebegrepp och risk med för snäv placeringspolicy

10:00
Ränterisken när man lånar pengar

Olika räntebegrepp och ränterisk på olika sätt

10:30
Paus
10:45
Hur binder man ränta med ränteswap? Risker med swap?

Exempel både med positiv STIBOR och med negativ STIBOR

12:00
Lunch
13:00
Hur fungerar räntetak och räntegolv?
14:15
Kaffe
14:45
Praktikfall med inblick i policy för ränteriskhantering

Fördjupning av praktikfallen i steg 1 (Finansiering och risker)

16:00
Summering med frågestund
16:30
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Maria Gabrielsson
Maria Gabrielsson är expert på finansiering.
placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar