Investeringskalkylering Grund
Stockholm 1 april 2019
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 4 mars

Skaffa dig en grundläggande kunskap och förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av olika investeringar.

Få grundläggande tänkesätt

Det kan antingen handla om att du ska ta fram beslutsunderlag, eller att du sitter i en position där du ska bedöma beslutsunderlag som andra har upprättat. Det grundläggande tänkesättet är detsamma oavsett om det gäller nyproduktion av byggnader, omfattande renoveringar, ett nytt uppvärmningssystem eller att installera en hiss. Den nya lagstiftning som trädde i kraft 2011 ställer krav på affärsmässighet, vilket innebär att investeringar måste utvärderas och dokumenteras på ett annat sätt än tidigare.

Modeller och beräkningar

Vi berör olika kalkylmodeller, men fokuserar på nuvärdesberäkning. Vi går igenom driftnettots delar, konsekvenser av ändrade intäkter och kostnader, kalkylräntans betydelse, investeringens konsekvenser för resultat- och balansräkning, gränsdragningen mellan underhåll och investeringar, samt hur man ska se på avskrivningar. En stor del av dagen ägnas åt övningsuppgifter.

Praktisk information

Datum och plats
1 april 2019 i Stockholm
SABO, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
4 600 kronor för medlem
6 500 kronor för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 4 mars
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Målgrupp
Beslutsfattare och medarbetare som i sitt arbete behöver förstå de ekonomiska konsekvenserna av investeringar.

Medverkande

Thorbjörn Nilsen
Arbetar sedan 2007 på SABO. Delar tiden mellan medlemsföretagens ekonomifrågor inom ramen för enheten för ekonomi & juridik.Har tidigare arbetat 15 år som ekonomichef för olika fastighetsföretag.
Skriv ut programmet
Investeringskalkylering Grund
Dag 1 – 1 april
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Genomgång av begrepp:

Värde – olika definitioner
Investering
Ränta/avkastning
Kalkylränta
Diskontering
Risk – härledning
Direktavkastning

09:30
Kalkylmodeller

Genomgång i teori och praktik (med hjälp av excel)

11:00
Gruppövningar

Enkla betalningsflöden

12:00
Lunch
13:00
Genomgång gruppövningar

Driftnetto – beståndsdelar
Nyproduktion – kalkylmodell, förutsättningar
Ombyggnation – speciella frågor
Sambandet mellan kassaflödeskalkyl och redovisning – avskrivningar, låneränta
Nedskrivning – regelverk (översiktligt), marknadsvärdets betydelse

14:15
Kaffe
14:30
Gruppövningar

Nyproduktion och ombyggnad

15:30
Genomgång av övningar

Sammanfattning, frågor

16:30
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

SABO har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum.
Detta hotell ligger även väldigt nära SABOs kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

SABO har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

SABO har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
EvaHanna Wittrin
EvaHanna Wittrin är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser, samt programansvarig för Allmännyttans traineeprogram.

Relaterade utbildningar