Lyckas med det systematiska miljöarbetet
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 24 september

Krav på egenkontroll

Frågorna för att hantera miljökraven i ett bostadsföretag är många. Den här utbildningen utgår från miljöbalken och under utbildningsdagen får du som arbetar med egenkontroll konkreta kunskaper för att uppnå de krav som ställs genom lagen, och lyckas i arbetet på ett systematiskt sätt.

Identifiera risker – få checklistor

Svensk lag kräver att bostadsföretag utför egenkontroll inom en rad områden. Här får du lära dig vad ert företag måste ha ordning på, identifiera risker i verksamheten och ta fram rutiner för områden som till exempel radon, legionella, asbest, inomhusmiljö och kemikalier.

Teori varvas med diskussioner och grupparbeten. Utbildningen baseras på vägledningen Koll på miljökraven. Som deltagare får du tillgång till checklistor för att kunna gå igenom verksamheten och ta fram rutiner som är anpassade för bostadsföretag i allmännyttan.

Framtagen för flera yrken

Läraren, Caroline Rosenberg, är en av Sveriges mest erfarna personer inom området ledningssystem och intern revision. Hon är mycket uppskattad som utbildare inom hållbar utveckling och har lång erfarenhet av praktiskt miljöarbete.

Utbildningen är framtagen för dig som jobbar inom drift och förvaltning i ett bostadsföretag, till exempel som fastighetschef, förvaltare, fastighetsskötare och bovärd, men passar även dig som ska arbetar med egenkontroll enligt miljöbalken på andra sätt.

Praktisk information

Datum och plats
9 oktober i Stockholm
SABO, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
4 600 kronor för medlem
6 500 kronor för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 24 september
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Målgrupp
Personer på bostadsföretaget som arbetar med Miljö- och Fastighetsskötsel och förvaltningsfrågor

Medverkande

Caroline Rosenberg
Caroline arbetar inom områdena verksamhetsstyrning och hållbar leverantörskedja med miljö, kvalitet, socialt ansvarstagande och organisationsutveckling. Hon stöttar organisationer inom hela området hållbar utveckling, genomför revisioner och granskningar.
Skriv ut programmet
Lyckas med det systematiska miljöarbetet
Dag 1 – 9 oktober
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Vad är verksamhetsägarens egenkontroll?

Utbildningen inleds med en kort bakgrund samtidigt som du får svar på vad som ingår i egenkontrollen enligt miljöbalken och vad du behöver känna till för att uppfylla kraven?

Nulägesanalys - Hur arbetar ni idag med egenkontrollen?

Med SABOs Checklista för egenkontroll gör du en enkel analys av kraven i egenkontrollen tillämpat på ditt företags verksamhet. Du får en enkel överblick på vilka krav ni redan uppfyller och vilka områden som behöver ingå i ditt företags egenkontroll.

Lagar och krav

Vilka lagar behöver företaget känna till och hur kan dessa tillämpa kraven i praktiken?
Så kan du göra en lagförteckning
Hur ofta ska lagförteckningen uppdateras

Riskbedömning

Lär dig att identifiera var de största riskerna finns för skador på miljö och hälsa finns.

Ansvarsfördelning och dokumentation

Vem ska göra vad i organisationen?
Vad behöver dokumenteras och på vilket sätt?

12:00
Lunch
13:00
Rutiner – ett stöd för att uppfylla kraven

Hur vet jag vilka rutiner som behövs i vårt företag?
Vad ska en rutin innehålla?

Praktisk övning och diskussion om hur man gör rutiner.

14:30
Kaffe
14:45
Handlingsplan - hur kan du komma i gång på hemmaplan?

Utbildningen avslutas med att du som deltagare får jobba konkret med hur ni som företag kan jobba med er egenkontroll på hemmaplan efter utbildningen. I genomgång och diskussion lär du dig bland annat att:

  • Ta fram en plan och följa den
  • Arkivera och bevara resultat
  • Vara förberedd inför ett tillsynsbesök
16:15

Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

SABO har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum.
Detta hotell ligger även väldigt nära SABOs kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

SABO har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

SABO har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
EvaHanna Wittrin
EvaHanna Wittrin är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser, samt programansvarig för Allmännyttans traineeprogram.

Relaterade utbildningar