LOU för bostadsföretag
Stockholm 16 januari 2019
Göteborg 9 maj 2019
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 9 april

Utbildningen riktar sig till nyanställda upphandlare och annan personal inom bostadsbranschen som behöver skaffa sig aktuella och grundläggande kunskaper inom ramen för lag om offentlig upphandling.

Här ges en bred orientering inom hela upphandlingsprocessen – från uppstartsmöte till kontraktsskrivning. Vi går igenom olika upphandlingsförfaranden, värdeberäkningar och tittar närmare på kvalificerings- och utvärderingskriterier.

Därutöver följer ett avsnitt om skadestånd och andra sanktioner som kan bli aktuella för det fall en upphandling inte gjorts på korrekt sätt enligt lagen. Förutom regelverket LOU kommer utbildningen att ge deltagarna en inblick i reglerna om allmänna handlingar och sekretess.

Inga förkunskaper behövs, utbildningen ges på grundläggande nivå.

Praktisk information

Datum och plats
9 maj 2019 i Göteborg
Pris
4 600 kronor för medlem
6 500 kronor för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 9 april
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation
Målgrupp
Medarbetare i bostadsföretag som kommer i kontakt med upphandling

Program ej tillgängligt ännu

Relaterade utbildningar