Offentlighet och sekretess på bostadsföretag
Stockholm 28 maj
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 29 april

Offentlighetsprincipen

I mer än 20 år har SABO:s medlemsföretag varit jämställda med myndigheter när det kommer till hanteringen av allmänna handlingar genom offentlighetsprincipen. Denna princip beskriver med rätten att ta del av allmänna handlingar och är fastslagen i tryckfrihetsförordningens andra kapitel. Tryckfrihetsförordningen är en av våra grundlagar och borde därför vara särskilt betydelsefull.

Allmänna handlingar

Men vad innebär denna rätt att få ta del av allmänna handlingar för SABO-företagen? Hur samverkar denna princip med andra lagar och regler som gäller för verksamheten? Och vad är egentligen en allmän handling? Hur ska allmänna handlingar lämnas ut och får företaget ta ut en avgift för detta? Vem på företaget kan bestämma om en allmän handling ska lämnas ut eller inte och är sådana beslut möjliga att överklaga?

Sekretess

Även om offentlighet är huvudregel, finns det i offentlighets- och sekretesslagen en lång rad paragrafer som reglerar sekretessbeläggande av handlingar och uppgifter. Sekretess betyder ett förbud för företaget att röja sådana uppgifter. Vilka paragrafer kan ett SABO-företag åberopa vid sekretessbeläggning och hur har domstolarna dömt i överklagandeärenden?

Kursdagen går även översiktligt igenom hur företaget kan organisera sin registrering och dokumenthantering för att uppnå en god offentlighetsstruktur, dvs att hålla ordning på sina allmänna handlingar.

Utbildningen vänder sig till dig som på något sätt arbetar med eller ansvarar för informationsförvaltning och även ni som hanterar frågor från kunder och andra.

Praktisk information

Datum och plats
28 maj i Stockholm
SABO, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
4 600 kronor för medlem
6 500 kronor för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 29 april
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Medverkande

Katharina Prager
Katharina Prager, arkivarie sedan 1994, utbildare sedan 1998 och konsult sedan år 2000. Har jobbat med över 200 organisationer och har hjälpt dem med att insatser inom alla delar av arkiv- och dokumenthantering. Studerande för att bli byggnadsantikvarie men hamnade på arkivspåret istället och haft nöjet att arbeta med många inom fastighetsbranschen
Viveca Nyström
Viveca Nyström, biblioteks- och arkivkonsult med fokus på verksamhetsutveckling. Tidigare anställning på Fastighetskontoret i Göteborg. Egen företagare sedan 2008 med i huvudsak kommunala bolag som kunder. Har erfarenhet från det mesta inom arkivsektorn, från upprensning i gigantiska bortglömda arkiv till processkartläggningar.
Skriv ut programmet
Offentlighet och sekretess på bostadsföretag
Dag 1 – 28 maj
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Introduktion, offentlighetsprincipen och dess förhållande till andra lagar och regler

Begreppet allmän handling
Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad

12:00
Lunch
13:00
Genomgång av relevanta sekretessparagrafer för bostadsföretag

Utlämnande av allmänna handlingar
Sekretessbedömningar och beslut

14:30
Kaffe
14:50
Registrering och dokumenthantering för en god offentlighetsstruktur
16:30
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

SABO har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum.
Detta hotell ligger även väldigt nära SABOs kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

SABO har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

SABO har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar