SABO Kombohus Småhus
1 deltagare
- +
= 2 400 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 18 mars

Informationsträffar om ramavtalen

Under dagen kommer du att få detaljerad information om hur det går till att avropa från ramavtalen. De tre ramavtalsleverantörerna kommer att presentera och beskriva sina hus.
SABO kommer också att presentera ett nyutvecklat kalkylhjälpmedel som medlemsföretagen ska kunna nyttja för att räkna ut lönsamhet vid olika hyressättning för aktuell investering i småhus.

Vid träffen i Stockholm sker särskilda fördjupningar i hur man i detalj arbetar med det nya kalkylprogrammet samt redovisning av de optioner som framförhandlats avseende fjärrvärme, bergvärme och solceller samt kompletteringsbyggnader.

Träffen i Väröbacka, Varberg kommer att avslutas med studiebesök i Deromes husfabrik i Väröbacka.

Praktisk information

Datum och plats
3 april i Väröbacka, Varberg
Derome Plusshus AB, Björkebovägen 2
Pris
2 400 kronor för medlem
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 18 mars
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och studiebesök.
Målgrupp
VD, styrelse och förvaltning

Medverkande

Gösta Gustavsson
David Järevik
Henrik Svahn
André Dalkarl
Skriv ut programmet
SABO Kombohus Småhus
Dag 1 – 3 april
09:30
Kaffe och Smörgås
10:00
Välkomna
10:10
Så avropas ramavtalen

Optioner bland annat avseende fjärr- och bergvärme, solceller

Gösta Gustavsson, Senior advisor Fastighetsutveckling, SABO
11:00
Paus
11:15
Kalkylhjälpprogram

Information om det nya kalkylhjälpprogrammet.

Gösta Gustavsson, Senior advisor Fastighetsutveckling, SABO
11:45
Presentation av Götenehus

David Järevik presenterar Götenehus och deras hustyper.

David Järevik, Projekt- och affärsutvecklare, Götenehus Group AB
12:15
Lunch
13:15
Presentation av Derome

Henrik Svahn presenterar Derome och deras hustyper.

Henrik Svahn, Affärschef, Derome Plusshus AB
13:45
Presentation av Heikius Hus

André Dalkarl presenterar Heikius Hus och deras hustyper.

André Dalkarl, Säljare, Heikius Hus
14:15
Studiebesök på husfabriken
15:00
Summering
15:15
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar