SABOs Lokaldag
Stockholm 3 april
1 deltagare
- +
= 4 400 kr / 6 600 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 10 mars

Mötesarena för dig som arbetar med lokaler

Allmännyttan och våra medlemmar har idag en betydande del av sin verksamhet inom lokalförvaltning. Flera står också inför att ta över ansvaret för verksamhetslokaler från kommunen, antingen genom att ta över både fastigheterna och fastighetsförvaltningen eller enbart driften av fastigheterna. Vilka är möjligheterna och vad bör man tänka på för att lyckas med uppdraget?

Välkommen till en dag när du får möjlighet att lära av erfarenheter från både kollegor och hyresgäster samt få kunskap om viktiga regelverk och nyheter.
Sedan 2018 erbjuder SABO en kunskapsdag med fokus på dig som ansvarar för lokaler i ett allmännyttigt bostadsföretag, vd, lokalchef, förvaltare m.m. Det kan gälla kommunala verksamhetslokaler som skolor, förskolor och omsorgsbostäder men även rent kommersiella lokaler på din ort. Du kommer att få tillfälle att träffa kollegor för att utbyta erfarenheter men du kommer också få tillfälle att lyssna på också ställa frågor till experter. Dagen kommer innehålla både kortare föredragningar och möjlighet till frågor och diskussioner.

Få kunskap om vad som gör en plats attraktiv för boende, lokalhyresgäster och andra aktörer som äger samhällsfastigheter

Trygghet och områdesutveckling får allt större fokus för att skapa attraktiva, trygga och hållbara städer och bostadsområden. Under dagen kommer vi att få tillfälle att inspireras av både goda exempel på områdesutveckling och aktuell forskning.

Goda råd när du organiserar förvaltning i ett bolag med både lokaler och bostäder

Vad måste man tänka på när man ska organisera förvaltning för både lokaler och bostäder i bolag eller vid förvaltning på uppdrag av någon annan kommunal verksamhet. Under dagen kommer du att få ta del av både viktiga regelverk inom området och erfarenheter från kollegor.

Praktisk information

Datum och plats
3 april i Stockholm
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23
Visa på karta
Pris
4 400 kronor för medlem
6 600 kronor för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 10 mars
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Medverkande

Susanna Höglund
Arbetar sedan maj 2017 på SABO som enhetschef. Susanna har tidigare arbetat som controller inom Stockholms stad och då närmast på Stockholms Stadshus AB med ägarstyrning, verksamhetsutveckling och uppföljning. Har tidigare erfarenheter som konsult inom marknadsanalys med uppdrag över hela landet. Susanna är civilingenjör med inriktning fastighetsekonomi.
Lars Matton
Lars arbetar sedan 2010 som jurist på SABO och med de flesta juridiska frågor som ett allmännyttigt bostadsföretag kommer i kontakt med. Han har tidigare bl.a. arbetat som advokat på en affärsjuridisk advokatbyrå.
Charlotta Mellander
Lovisa Lagerwall
Per-Ola Bergqvist
Sophia Mattsson Linnala
Skriv ut programmet
SABOs Lokaldag
Dag 1 – 3 april
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Välkommen
09:40
Allbolagen

En kort redogörelse av allbolagen vad gäller affärsmässiga principer, värdeöverföringar och lokalförvaltning m.m.

Lars Matton, Jurist, SABO
10:00
Hur skapa värden för att attrahera kreativitet och kompetens, en framtidsspaning

Att tänka på när man utvecklar platserna mellan lokalerna

Charlotta Mellander, Professor i nationalekonomi, forskare och föreläsare
11:00
Transaktioner med ägaren

Vad gäller när man gör transaktioner mellan bolag och förvaltningar med samma ägare? Det finns både EU regler och beskattning som måste beaktas beslut ska tas om förändringar.

Lovisa Lagerwall, Advokat, Advokatfirman Lindahl
12:00
Lunch
13:00
ICAs etablering av butiker

Hur ser ICA på etablering av nya butiker och förändringar avseende befintliga butiker? Hur vill ICA att samspelet med fastighetsägaren ska gå till?

 

13:45
Paneldiskussion

Goda exempel – hur man lyfter stadsdelscentrum

14:30
Kaffe
15:00
LOU

En genomgång av regler i lagen om offentlig upphandling när moderbolag, dotterbolag och systerbolag utför tjänster gentemot varandra.

Per-Ola Bergqvist, Advokat, Foyen
15:45
Värdering och finansiering av samhällsfastigheter

Hur ska vi kunna möta behovet av verksamhetslokaler och service som befolkningstillväxten leder till? Rikshem är en aktör som äger både bostäder och samhällsfastigheter i hela Sverige och som är en långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och staten. Hur ser de på de långsiktiga förutsättningarna för att utveckla och förvalta samhällsfastigheter bl.a. avseende finansiering och värdering.

Sophia Mattsson Linnala, Vd, Rikshem
16:20
Summering
16:30
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

SABO har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum.
Detta hotell ligger även väldigt nära SABOs kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

SABO har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

SABO har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Scandic Anglais

SABO har avtal med Scandic Anglais vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

Visa karta

Kontakt

placeholder+image
Susanna Höglund
Susanna är chef för enheten Ekonomi & Juridik.
placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar