Klimatkrav på leverantörer
Stockholm 15 maj
1 deltagare
- +
= 2 400 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 17 april

Välkomna till en startträff inom fokusområde klimatkrav leverantörer i Allmännyttans klimatinitiativ. Syftet med träffen är att vi tillsammans hittar vad vi ska göra för att uppnå största möjliga klimatnytta inom detta fokusområde. Vad behöver allmännyttan för att kunna minska koldioxidutsläppen inom förvaltning, renovering och bygg? Vad görs redan idag och vilka verktyg finns? Vad behöver utvecklas och vad ska vi mäta? Vilka andra aktörer kan vi samarbeta med?

Praktisk information

Datum och plats
15 maj i Stockholm
SABO, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
2 400 kronor för medlem
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 17 april
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Målgrupp
miljö- och hållbarhetsansvariga, upphandlare, förvaltningsansvariga, inköpsansvariga eller liknande roll

Medverkande

Therese Rydstedt
Karl Törnmarck
Skriv ut programmet
Klimatkrav på leverantörer
Dag 1 – 15 maj
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Inledning och presentation av deltagare
10:30
Hur arbetar deltagarna med klimat/hållbarhetskrav vid upphandling idag?

Här får deltagande företag möjlighet att kort berätta om hur man arbetar med att ställa klimat/hållbarhetskrav idag, vilka utmaningar och behov som finns.

11:00
HBVs arbete med klimat/hållbarhetskrav och HBV:s roll i Klimatinitiativet

HBV är samverkanspart i Klimatinitiativet. HBV berättar här om varför man valt att vara med i Klimatinitiativet och om strategin framåt för att underlätta klimatsmarta upphandlingsval för varor och tjänster.

11:30
Gruppdiskussioner
12:00
Lunch
13:00
Upphandlingsmyndighetens stöd för hållbarhetskrav – vad finns och vad är på gång?

Här tar vi del av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier med särskild fokus på klimat, vad som finns, vad som är på gång och hur dessa kan användas i upphandlingar.

13:40
Gruppdiskussioner

Här diskuterar vi hur Upphandlingsmyndighetens stöd kan användas. Behövs ytterligare stöd? Hur kommer vi igång?

14:30
Kaffe
15:00
Plattform för fortsatt arbete inom fokusområdet – hur vill vi arbeta?

Det är en fördel om vi kan nyttja varandras erfarenheter för en snabbare klimatomställning. Hur gör vi det på ett effektivt och kreativt sätt? Vilka arenor kan vi använda såväl fysiska som digitala?

15:45
Summering och fortsatt arbete
16:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

SABO har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum.
Detta hotell ligger även väldigt nära SABOs kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

SABO har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

SABO har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
EvaHanna Wittrin
EvaHanna Wittrin är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser, samt programansvarig för Allmännyttans traineeprogram.
placeholder+image
Therese Rydstedt
Therese Rydstedt är expert inom energifrågor.

Relaterade utbildningar