Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Hållbar samhällsutveckling

Kanada, till ytan världens näst största land, har mycket att lära ut när det gäller hållbar samhällsutveckling. Landet har, liksom Sverige, en väl utvecklad välfärd och har tio gånger rankats högst i FN:s Human Development Index. SABOs studieresa täcker in stora delar av det arbete som landet uppmärksammas för. Här finns mycket inspiration att hämta för den svenska allmännyttan.

Blandade upplåtelseformer

Vi besöker bland annat Regent Park i Toronto, ett tidigare nedgånget social housing-område som nu omvandlats till en blandad stadsmiljö med olika upplåtelseformer. Vi möter även stadens bostadsbolag som är nytänkande när det gäller bland annat finansiering av renovering.

Kanada började tidigt att skapa ett multikulturellt samhälle, nästan en femtedel av landets invånare är födda utomlands och många länder riktar sina blickar mot landet för att lära mer om dess integrationsarbete. På SABOs studieresa besöker vi därför bland annat COSTI som driver allt från flyktingmottagningar till omfattande utbildningsprogram för nyanlända. Vi möter även representanter från polisen som berättar om sitt speciella program för nyanlända samt lär oss mer om de särskilda välkomstcenter som finns runt om i landet med uppgift att samla organisationer som arbetar med nyanlända.

Relaterade utbildningar