Underhåll för bostadsgårdar
Stockholm 17–18 juni
1 deltagare
- +
= 6 900 kr / 9 600 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 27 maj

På en bostadsgård är det inte bara grönytor som ska skötas, med jämna mellanrum måste olika former av underhållsåtgärder utföras som tex asfaltering, riktning av kantsten eller nyplantering.

Underhållsnyckeltal

SABO har tagit fram underhållsnyckeltal för de vanligaste underhållsåtgärderna som förekommer på en bostadsgård. Den här utbildningen vänder sig till dig som beställer underhållsåtgärder till bostadsgårdar, men som inte har en djupare kompetens inom utemiljö. Med hjälp av nyckeltalen blir det enklare att förstå omfattningen av varje åtgärd, samt vilken tidsåtgång som är rimlig.

Få kunskap så du kan fatta rätt beslut

Under dagarna får du vägledning till rätt beslut gällande ekonomisk och praktisk hållbarhet vid arbeten på mark.  Det kan gälla materialval vid ombyggnad eller enklare underhållsarbeten på en bostadsgård.

Vi går igenom för- och nackdelar med olika sorters material på tex kantsten i granit eller betong, asfaltering eller plattor.

 

 

Praktisk information

Datum och plats
17–18 juni i Stockholm
SABO, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
6 900 kronor för medlem
9 600 kronor för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 27 maj
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, luncher och trycksaken Underhållsnyckeltal för bostadsgårdar.
Målgrupp
Förvaltare, arbetsledare och andra som jobbar med utemiljö.

Medverkande

Tomas Johansson
Tomas är utbildad trädgårdsanläggare och har arbetat i bygg- och anläggningsbranchen i ca 30 år, varav de senaste 20 åren mer mot sten och trädgårdsinriktning. Han har drivit eget företag sedan 2004 inom anläggningsbranchen och arbetar även som konsult På Bjerkings i Uppsala med entreprenadbesiktningar samt utbildningar.
Skriv ut programmet
Underhåll för bostadsgårdar
Dag 1 – 17 juni
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Inledning

Presentation av deltagare samt genomgång av innehåll.

10:00
Vanliga material på bostadsgårdar

Genomgång av vanligt förekommande material på bostadsgårdar med dess olika egenskaper vad gäller underhåll och hållbarhet.

12:00
Lunch
13:00
Tidsåtgång och kostnader

Genomgång av tidsåtgång/kostnader vid förarbeten samt montering av de olika materialen.
Genomgång av tidsfaktorlista samt förberedande av upprättande av en enklare offert inför dag 2.

Passet inkluderar kaffepaus.

16:00
Avslut
Dag 2 – 18 juni
09:00
Gemensam genomgång av offertarbete

Passet inkluderar kaffepaus.

12:00
Lunch
13:00
Grupparbete offert

Diskussion, presentation och utvärdering

Passet inkluderar kaffepaus.

15:00
Avslut
Dag 1 – 17 juni
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Inledning

Presentation av deltagare samt genomgång av innehåll.

10:00
Vanliga material på bostadsgårdar

Genomgång av vanligt förekommande material på bostadsgårdar med dess olika egenskaper vad gäller underhåll och hållbarhet.

12:00
Lunch
13:00
Tidsåtgång och kostnader

Genomgång av tidsåtgång/kostnader vid förarbeten samt montering av de olika materialen.
Genomgång av tidsfaktorlista samt förberedande av upprättande av en enklare offert inför dag 2.

Passet inkluderar kaffepaus.

16:00
Avslut
Dag 2 – 18 juni
09:00
Gemensam genomgång av offertarbete

Passet inkluderar kaffepaus.

12:00
Lunch
13:00
Grupparbete offert

Diskussion, presentation och utvärdering

Passet inkluderar kaffepaus.

15:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

SABO har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum.
Detta hotell ligger även väldigt nära SABOs kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

SABO har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

SABO har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar