– Vårt mål är att vi i praktiken ska komma ner till en energianvändning på noll kilowattimmar köpt energi per kvadratmeter. Att komma till en så låg siffra visar på innovationskraften, modet och nytänkandet i projektet, säger Jan Thorsson, vd på Vårgårda Bostäder.

Det är på Backgårdsgatan 1 i kvarteret Klockarebolet – där energianvändningen idag ligger på 128 kilowattimmar per kvadratmeter (fastighetsel) – som bolaget ser möjligheten att bli självförsörjande.

Den tekniska lösningen fungerar så att elen från solcellerna sparas kortsiktigt, över dygnet, i batterier och långsiktigt, över vintersäsongen, lagras elen i ett vätgaslager för att därefter tillverka el och värme med hjälp av en bränslecell.

– Vårgårda är känt för sina innovationer och för sitt positiva företagsklimat, nu slår vi ihop dessa och visar att det går att klara nya strängare energikrav från myndigheter med ett innovativt tänkande. Vårgårda kommun har också omfattande miljömål med fokus på ett mer hållbart samhälle. Vårt initiativ med att bygga hus som inte drar någon energi ligger helt i linje med kommunen och bostadsbolagets mål, säger Jan Thorsson.

Bolaget har fått ett investeringsstöd från Boverket, ett nyproduktionsstöd för de nya våningsplanen som byggs på de sex befintliga huskropparna, samt ett solcellsstöd från länsstyrelsen.

Installationen i den första byggnaden planeras vara i drift i november 2018.

För mer information, kontakta:

Jan Thorsson, vd Vårgårda Bostäder, jan.thorsson@vargardabostader.se