– Skenande byggkostnader, svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden och ökande boendekostnader är problem som finns i hela Europa, inte bara i Sverige. Vi sitter i samma båt, konstaterar Karl Törnmarck, ansvarig för internationella frågor på SABO.

I rapporten – som utkommer vartannat år och innehåller en analys över bostadssituationen i EU och dess medlemsländer – skriver organisationen att beslutsfattarna i Europa har inte gjort tillräckligt för att hantera bostadskrisen.

– Många EU-länder lever fortfarande med efterdyningarna av finanskrisen 2008 som slog hårt mot bostadsmarknaden och byggbranschen. Det har skett en återhämtning, men generellt byggs det för lite i Europa och det råder brist på bostäder till rimliga priser, säger Karl Törnmarck.

Rapportens slutsatser i korthet:

  1. Bostadspriserna ökar i snabbare takt än de disponibla inkomsterna.
  2. Ojämlikheterna på bostadsmarknaden förstärker de ekonomiska ojämlikheterna.
  3. Boendekostnaden är den största utgiften för hushållen.
  4. Hemlösheten ökar i nästan alla EU-länder.
  5. Bostadsbristen slår särskilt hårt mot storstäderna och förstärks av migrationsvågen.
  6. Beslutsfattarna förlitar sig i allt större utsträckning  på privata aktörer för att lösa krisen.
  7. Kommunerna tvingas i brist på nationella insatser lösa problemen på bostadsmarknaden.