Sök SABOs hållbarhetspris 2017
 
 SABO_hallbarhetspris_logotype_NY.JPG
Det är dags att söka SABOs Hållbarhetspris. 2017 års tema är Hållbart boende i samband med nyproduktion och renovering.
 
Fokus ligger på hur ni arbetat för att skapa förutsättningar och stimulera de boende till en mer hållbar livsstil som minskar det ekologiska fotavtrycket, bidrar till socialt välbefinnande och ett ekonomiskt hållbart boende. Såväl enskilda åtgärder som projekt med helhetsgrepp är av intresse att lyfta. Stor vikt läggs vid kreativitet, nytänkande och mätbarhet av resultat. Projektet ska helst vara inflyttat och får vara högst tre år gammalt. Vid juryns bedömning av bidragen tas hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna – miljö, socialt ansvarstagande och ekonomi samt hur de samverkar.
 
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2017
 
Frågor och mer information:
Therese Rydstedt
08-406 55 16
 
Ansökan görs via särskild blankett
Välkommen med din ansökan som du mejlar till: hallbarhetspris@sabo.se. Använd SABOs ansökningsmall som du laddar ner och fyller i. Spara dokumentet och bifoga som fil tillsammans med bilder och bilagor. Bilderna ska vara friköpta och av tryckbar kvalitet (högupplösta). Kom ihåg att skriva fotografens namn. Bifoga gärna kortare filmer som komplement till bilder. Det ska vara tillåtet för SABO att publicera bilderna i trycksak samt publicera bilder och eventuella filmer i digitala kanaler, exempelvis allmännyttan.se.
 
Prisutdelning – boka datumet!
SABOs Hållbarhetspris delas ut i samband med SABOs kongress den 26–28 april 2017 i Linköping.
 
Hur utses vinnaren och vad är priset? 
Juryn utser ett vinnande företag och eventuella hedersomnämnanden. Juryn består av:
 • Helen Ohlsson, ordförande i juryn och ledamot i SABOs styrelse
 • Jennie Wiederholm, Hyresgästföreningen Riksförbundet
 • Pernilla Hagbert, forskare KTH
 • Thomas Sundén, vd Sustainable Innovation
 • Therese Rydstedt, sekreterare i juryn och projektledare för miljö/energifrågor på SABO

Priset till det vinnande företaget består främst i äran men också av ett stipendium till en plats för två personer på någon av SABOs utbildningar eller konferenser.

 
 
Tävlingsbidraget bedöms enligt följande kriterier:
 
 • En god förebild/inspirerande

 

 • Kan genomföras även av andra företag

 

 • Kreativt och nytänkande

 

 • Miljö
  På vilket sätt har ni skapat förutsättningar för och stimulerat de boende till en mer ekologisk hållbar livsstil? Det kan handla om mobilitetslösningar, delningstjänster, avfallslösningar, incitament och möjligheter för de boende att minska energianvändningen, odlingsmöjligheter och mycket annat.

 

 • Socialt ansvar
  På vilket sätt har ni skapat förutsättningar i boendet för socialt välbefinnande? Hur har ni exempelvis arbetat med gemensamma faciliteter och mötesplatser, trygghetsåtgärder, trivsel och tillgänglighet? Har ni samverkat med kommunen och andra aktörer och vad har det bidragit till?

 

 • Ekonomi
  På vilket sätt har ni skapat förutsättningar för ett ekonomiskt hållbart boende? Finns lösningar som minskar både boendekostnader och som minskar miljöpåverkan och bidrar till social trivsel? Exempelvis yteffektiva planlösningar, delade ytor, möjlighet till delande av tjänster/produkter. Har ni arbetat med innovativa kontraktsformer?

 

 • Hållbarhetsaspekterna i samverkan
  Beskriv hur de tre hållbarhetsaspekterna (miljö, socialt ansvar och ekonomi) samverkar i ert projekt.

 

 • Kunskap
  Kan bolaget redovisa om projektet/lösningarna tillskapat ökad kunskap och förståelse för hållbarhetsfrågor inom bolaget? Har det bidragit till ökad kunskap även utanför bolaget? Beskriv hur projektet bidrar till bostadsbolagets långsiktiga strategiska mål. Redovisa gärna hur ni kommit fram till de olika lösningarna för att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil, hur har ni involverat de boende? 

 

 • Mätbara resultat
  Det är en fördel om ni exempelvis via hyresgästenkäter kan redovisa vad de boende tycker om sitt hållbara boende och vad lösningarna bidragit till.