Skövdebostäder vinner SABOs hållbarhetspris 
 
skovdepris.jpg

Helhetstänk, energisparande passivhusteknik, blandade boendeformer och bilfria alternativ. Det är några av anledningarna till att Skövdebostäder vinner SABOs hållbarhetspris 2017. Juryn ger också ett hedersomnämnande till Östersundshem.
 
–  Det känns hedrande och stort att vinna detta fina pris. Jag är oerhört stolt över att vi lyckats få till helheten i det här projektet och verkligen kan visa att det går att jobba med alla aspekter av hållbarhet i ett bostadsprojekt till rimliga kostnader utan att göra avkall på kvaliteten. Att få uppmärksamhet för de satsningar och det jobb vi lägger ned är extra roligt, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.
 
Ur juryns motivering:
Skövdebostäder har, genom höga ambitioner och ett starkt samarbete med alla inblandade i nybyggnadsprojektet Aspö Eko-logi, skapat betydande möjligheter för de boende att leva miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Blandade boendeformer, rimlig hyresnivå, mobilitetslösningar för bilfria liv, elsparande hemma/bortaknapp, miljövänliga materialval och en gemensam köksträdgård med eget regnvattenssystem – allt detta och mycket mer gör Skövdebostäder till en mycket värdig vinnare av SABOs hållbarhetspris 2017.
 
Juryn har även valt att dela ut ett hedersomnämnande. Det går till Östersundshems prispressade nyproduktion Remonthagen med hög hållbarhetsprofil. 
 
Ur juryns motivering:
Östersundshem har utvecklat det hållbara boendet bland annat genom hög grönytefaktor, odlarbalkonger, redskaps- och verktygspool, bikupor samt jobbskapande genom Östersundshems Innanförskapsakademi.
 
2017 års tema för hållbarhetspriset har varit hållbart boende i samband med nyproduktion och renovering. Fokus har varit hur allmännyttan arbetat för att skapa förutsättningar och stimulera de boende till en mer hållbar livsstil som minskar det ekologiska fotavtrycket, bidrar till socialt välbefinnande och ett ekonomiskt hållbart boende.
 
–  Med hållbarhetspriset vill vi lyfta fram de tre hållbarhetsdimensionerna; ekologisk, social och ekonomisk. För att fungera långsiktigt behöver de gå hand-i-hand så att allmännyttan kan erbjuda goda bostäder. Både Skövdebostäder och Östersundshem är väl värda att inspireras av när det gäller detta, säger Helén Ohlsson, ordförande i juryn och ledamot i SABOs styrelse.
 
Jurymedlemmar:
Helén Ohlsson, ordförande i juryn och ledamot i SABOs styrelse
Jennie Wiederholm, Hyresgästföreningen Riksförbundet
Pernilla Hagbert, forskare KTH
Thomas Sundén, vd Sustainable Innovation
Therese Rydstedt, sekreterare i juryn och projektledare för miljö- och energifrågor på SABO
 
Kontakt:
Therese Rydstedt, SABO: 08-406 55 16
 
Läs mer om Skövdebostäders område Aspö Eko-logi här och om Östersundshems område Remonthagen här.